Visi dan Misi


VISI


Bergerak seiring dakwah dan sunnah
MISI .


 Melahirkan belia yang berakhlak mulia, berilmu,
berketerampilan, dan mempunyai jati diri yang tinggi.

 Membina generasi pelapis yang berwawasan, kreatif
dan berdaya saing.

 Memupuk semangat perpaduan dan mengeratkan
ukhwah sesama insan.